ဂရိလူငယ္တီဆစ္စီပက္စ္ကုိ သုံးပြဲျပတ္အႏုိင္ယူၿပီး နာဒယ္ ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္း ဗုိလ္လုပြဲသုိ႔တက္ေရာက္

ကမၻာ့အဆင့္(၃)ဖက္ ဒဲလ္ရာကုိ အႏုိင္ယူၿပီးကြာတားတြင္ စပိန္တင္းနစ္သမားေဘာ္ တစ္စတာအဂူကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လာသည့္ ဂရိလူငယ္ၾကယ္ပြင့္တီ ဆစ္စီပက္စ္ကုိ ကမၻာ့အဆင့္(၂) တင္းနစ္သမားရာေဖးလ္နာဒယ္ က ၆-၂၊ ၆-၄၊ ၆-၀ ျဖင့္ႏုိင္ကာ ဩစေၾတးလ်အုိးပင္းဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

နာဒယ္သည္ ယေန႔ညေန ၃  နာရီတြင္ရင္ဆုိင္မည့္ ဂ်ိဳကုိဗစ္ႏွင့္ ေပၚအီလီတို႔ပြဲ၌အႏုိင္ရသူႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ဗုိလ္လုမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းပြဲမတိုင္မီ နာဒယ္သည္ ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ဂ်ိဳကုိဗစ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္ဆုိေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ယင္းသုိ႔ ျဖစ္လာပါက ကမၻာ့နံပါတ္(၁)ႏွင့္ နံပါတ္(၂)တင္းနစ္သမားတို ႔ေတြ႕သည့္ ပြဲစဥ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ က မဲလ္ဘုန္းပါ့ခ္တြင္ ဖလားရခဲ့ေသာနာဒယ္သည္ ယခုေနာက္ပုိင္းေခတ္၌ မည္သူတစ္ဦး မွ် မရေသးေသာ မွတ္တမ္း အျဖစ္ ဂရင္းဆလမ္ေလးခုစလုံးကုိ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ရေသာ ကစားသမားျဖစ္လာရန္ လာမည့္ ဗုိလ္လုပြဲတြင္ အႏုိင္သာလုိေတာ့သည္။ အကယ္၍ ဂ်ဳိကုိဗစ္ႏွင့္ နာဒယ္ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ေတြ႕ဆုံပါက ၅၃ ပြဲေျမာက္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၅၂ပြဲေတြ႕ဆုံရာ နာဒယ္က ၂၅ပြဲႏုိင္ၿပီး ဂ်ဳိကုိဗစ္က ၂၇ပြဲ ႏုိင္ထားသည္။

နာဒယ္သည္ ဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္လွမ္းလာေသာ ေျခာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ရာႏႈန္း ျပည့္ အႏိုင္ရထားသည္။    

-Ref: BBC