ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႕နံနက္ ၁ဝ နာရီက ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းကမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕၏ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ပါတီအတြက္ယံုၾကည္မႈျဖင့္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းႏွင့္ ပါတီတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသျဖင့္ ေလးစားပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားက ¤င္းတို႕၏ပါတီတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ကို ပါတီဥကၠ႒ထံ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ပါတီဥကၠ႒က ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြသို႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ဦးမွတ္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေႏြ ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေဇာ္မ်ဳိးႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚဦး