သီေပါတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး အႀကိဳညိႇ႔ႏိႈင္းစည္းေဝး က်င္းပ

 

သီ​ေပါ ဇန္​န၀ါရီ ၂၃

သီေပါၿမိဳ႕ စာေပခ်စ္သူမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္က်င္းပမည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇ႔ႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ (၂၃.၁.၂၀၁၉ )ရက္ေန႔က သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းစိန္လင္း ခ႐ိုင္ပါတီေကာင္မတီ ဦးအုန္းေမာင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းစိန္လင္း က ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ စီစဥ္ မႈ႕ ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္အတူ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ စာေပခ်စ္သူမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေနးၿပီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား က အႀကံျပဳေဆြးေႏြး ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

Crdး USDP Shan – North