၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပမည္

က်ိဳတို ဇန္နဝါရီ ၁၇

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ဂ်ီ-၂၀ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကမၻာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး တာ႐ိုအာဆိုက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်ီ-၂၀ အစည္းအေဝး ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡကို ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အၿပီးသတ္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေစလိုေၾကာင္း ဂ်ပန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြန္အခ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဇြန္ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္တို႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   (ေၾကးမုံ)