ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႔စည္းေရးတက္ေရာက္အားေပး

 

ဗန္းေမာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႕ စည္းေရးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခဲြက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပ ခ့ဲရာ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးစိုးသိန္း၊ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းေမာင္သိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဝိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယကမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသက္ဝင္း၊အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာမိုးေက်ာ္ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားစုစုေပါင္း ၇၅ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ သဘာပတိဦးဝင္း ေမာင္သိန္းက အမွာစကားေျပာ ၾကား၍ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္း ေဇာ္ေလးက ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႕ စည္းေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ဝင္းကဦးေအာင္သိန္းဝင္း၏ အမည္စာရင္းအား တင္သြင္းခ့ဲရာ သဘာပတိက တက္ေရာက္လာ သူမ်ား၏ သေဘာထားကိုခံယူ၍ ဦးေအာင္သိန္းဝင္းအား ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ အတည္ ျပဳေၾကညာခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဦးေအာင္သိန္းဝင္းသည္ သဘာပ တိအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရွ႕၌ ကတိသစၥာ ခံယူ၍ သဘာပတိကနိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးက လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္ သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီးအခမ္း အနားကိုေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ သိမ္းခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္း ေမာင္သိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ စင္းခန္း ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိခ့ဲၾကၿပီး မြန္းလဲြ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေက်းရြာပါတီ႐ံုး၌ ပါတီဝင္မ်ာႏွင့္ေတြ႕ဆုံခ့ဲရာေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားစုစု ေပါင္း၁၂ဝတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္းက လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီးျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းေမာင္သိန္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ေလး တို႔ကျဖည့္စြက္၍ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခုံ-နန္းရီ