ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ တုိင္း ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္

 

မႏၲေလး ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ပုံမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အစည္းအေဝးတြင္ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာက႑ အလိုက္ တာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်ားမွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားက နယ္ ေျမအလိုက္ လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တင္ျပ လာမႈမ်ားအေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က နိဂုံး ခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကား၍ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ အစည္း အေဝးတြင္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ထိေတြ႕၍ ျပည္သူလူထု အခက္အခဲမ်ားရွိပါ က ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အစရွိသည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၂ဝေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)