ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရပ်ံေက်းရြာေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ထီးခ်ဳိင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေရပ်ံေက်းရြာ ၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၿမိဳ႕နယ္တာ ဝန္ခံဦးစုိးစုိးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္ မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ေရပ်ံေက်းရြာ ဦးခင္ေအာင္ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ၌ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံဦးစုိးစုိးက ပါတီေအာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာင္သူမ်ား က ယခုႏွစ္ စက္႐ုံကုိ ၾကံေရာင္းခ် ရသည္မွာအဆင္မေျပေၾကာင္းမ်ား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပါတီအေန ျဖင့္ ကူညီေျပာဆုိေပးႏုိင္ပါက ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဆြး ေႏြးေျပာၾကားသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အမႈ ေဆာင္မ်ားတက္ ေရာက္ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြၿပီးဆုံးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးမင္းေက်ာ္(ထီးခ်ဳိင့္)