စလင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား အခ်ဳပ္သားမ်ားအားမုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္ဒါနျပဳ

 

စလင္း ဇန္နဝါရီ ၁၆

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ ေန႔ကၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္လစ္လပ္လ်က္ရိွသည့္ပါတီ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္ ႏွင့္ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ ၍ စလင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔သြား ေရာက္၍ အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ားအား မုန္႔ဟင္း ခါးျဖင့္ေကြၽးေမြးဒါနျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)