ပန္းကန္ေဆးအဝတ္ေလွ်ာ္ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းသင္တန္း မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဖြင့္လွစ္

 

မဘိမ္း ဇန္နဝါရီ ၁၅

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ပန္းကန္ ေဆး အဝတ္ေလွ်ာ္ ဆပ္ျပာရည္ ျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းကို ယမန္ေန႔ တြင္ လဝါေက်းရြာေန ဦးထြန္းခိုင္ ၏ေနအိမ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေဇာ္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးကံေရႊ၊ ဦီးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ဦးသန္းျမတ္စိုး၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးတိုးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေက်း ရြာရွိအမ်ဳိးသမီး ၃ဝ ခန္႔တက္ ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

သင္တန္းတြင္ခ႐ိုင္အမ်ဳိးသမီး တာဝန္ခံေဒၚခင္ဝိုင္းခ်စ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ ေဒၚတာတာ လင္းတို႔က ပန္းကန္ေဆး အဝတ္ ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ ဆင့္ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပခ်က္မ်ားျပသကာ ခ်က္ လုပ္ရရွိၿပီး ဆပ္ျပာရည္မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)