တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ေၾကညာမႈ တစ္လခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား မစတင္ႏုိင္ေသးဟု တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ေထာက္ျပ

တပ္မေတာ္က တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ငါးခု၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအားလံုး ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာထားသည္မွာ တစ္လခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မစတင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိင္းႏွင့္ ႀတိဂံတုိင္းဟူ၍ တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ငါးခု နယ္ေျမအတြင္းရွိ NCA မေရးထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ စစ္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုး ရပ္ဆုိင္းေပးမည္ဟု တပ္မေတာ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေၾကညာၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာသည္အထိ အဆုိပါတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအနက္ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ကယားျပည္နယ္အေျချပဳ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ကလြဲ၍ က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNPPတို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ေတြ႕က်သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တအာင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (TNLA) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တာအိုက္ဘုန္းက ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ (၅၆)ႏွစ္ ေျမာက္ တအာင္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔၌ အခမ္းအနားသို႔လာေရာက္သည့္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္မေတာ္က ျပန္ထုတ္ထားတဲ့ စတိတ္မန္႔ကလည္း အခုတကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ေတြ႕ က်က် မေဆြးေႏြး ႏိုင္ေသးဘူး။ ဆုိေတာ့ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ေတာ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းဖို႔လို တာေပါ့။ သူ႔မွာလည္း တာဝန္ရွိတာေပါ့’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တာအိုက္ဘုန္းက ဆုိသည္။ KNPP ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူနဲ႔ နယ္ပလိုးက တပ္မေတာ္က ေလးလအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားသည္မွာ တစ္လခန္႔ရွိေသာ္ လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မည္မည္ရရမရွိေသးဟု ေျပာသည္။

‘‘ၿပီးေတာ့ စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆုိင္းတယ္ဆုိတာကလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကိုပါ မထည့္ထားေတာ့ တုိက္ပြဲဆက္ျဖစ္ေအာင္ ဖြင့္ထားေပးေနသလို ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဘက္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီေလးလ အကန္႔အသတ္အထဲမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။ တပ္မေတာ္က စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အားလံုး ေလးလေက်ာ္ ရပ္ ဆုိင္းေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ငါးခုနယ္ေျမ တြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။