စလင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

စလင္း ဇန္နဝါရီ ၁၅

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏လုပ္ငန္းညႇိ ႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္း အနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးက်ာ္သူဦးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္လြင္ကႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္ကရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥမ်ားကိုရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒တစ္ဦးကအဆို ျပဳတင္သြင္းသည္။ ယင္းေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို မင္းဘူးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္လွ မင္းကအတည္ျပဳေပးၿပီး အခမ္း အနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)