အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး ၁၀ ဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန

အစိုးရႏွင့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္သည့္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တို႔ ပါ ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNU၊RCSS တို႔သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ႏွင့္၁၄ ရက္ တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ သီးျခားစီအလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တိုးတက္သည့္ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ‘‘၁၀ ဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္တဲ့ အစည္းအေဝးေခၚဖို႔ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္လက္မွတ္ ထိုးထား တဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္း ၿပီးေတာ့ေခၚဖို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ေနပါ တယ္’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

အဆုိပါျပင္ဆင္မႈ အစည္းအေဝးကို ယခုလမကုန္မီေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားၿပီး က်င္းပမည့္ ရက္ကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမည္ဟုဆိုသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုး ၁၀ ဖြဲ႕ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚေရး အစိုးရထံ အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

‘‘ဦးေဆာင္ႏွစ္ဖြဲ႕ (KNU ႏွင့္ RCSS) ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနေတာ့ က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ကိုယ္တိုင္ထ ၿပီး ႐ုန္းကန္မယ္ဆိုလည္း ၾကည့္ လို႔မလွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ျပည္ေထာင္စုအ ႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ NRPC တို႔လို႔၊ PC တို႔လိုက ဦးေဆာင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုေတြ႕ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္း လုပ္ေပးမွသာလွ်င္ လမ္းပြင့္မွာေပါ့။ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဦးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည့္ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္ပါ ဝင္လာႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အလြတ္သေဘာျပင္ဆင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။