ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေျဖဆုိလုိသူမ်ား ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္းကို အြန္းလုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆို လိုသူေတြအေနနဲ႔ ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္းကုိ အြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူလိုသူေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ လိုင္စင္ေျဖဆိုလိုသူေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစဖို႔ အတြက္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ (Online Booking System) ကိုေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုေတြအေနနဲ႔ လာေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ ႐ုံးအမည္၊ ရယူလိုတဲ့ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား၊ လာေရာက္ ေျဖဆိုမယ့္ေန႔၊ လာေရာက္ေျဖဆိုမယ့္အခ်ိန္၊ လက္ရွိလိုင္စင္အမွတ္၊ လက္ရွိလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားတဲ့႐ုံးစတဲ့ အခ်က္ ေတြကို Online Appointment Application Form မွာ ေ႐ြးခ်ယ္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။

ေလွ်ာက္လႊာကို ဒီေနရာမွ တစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ ဒီေနရာမွာ  ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ