ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဝန္ႀကီး ဒုဝန္ႀကီး(ျငိမ္း)မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ အၿငိမ္းစား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီတာဝန္႐ွိသူမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။