ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႕မြန္းလြဲ ၁နာရီက က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီမွ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ဦတင္ဝင္း၊ ရန္ကုန္အေနာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္း ေခါင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေဇာ္ဝင္းေခါင္တို႔က ပါတီဝင္စည္း႐ံုးေရး၊မိမိပါတီဝင္အင္အား အမွန္စာရင္းရရွိေရး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးေဒၚသီသီမြန္ႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးရာ တာဝန္ခံဦးဗိုလ္ေစာတို႔က ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္း တာဝန္ခြဲေဝမႈႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)