ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ပုသိမ္ႀကီး ဇန္နဝါရီ ၁၃

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းလြင္ႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ားလုိက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္း က ေအာင္မဂၤလာ(၂)ရပ္ကြက္ေန ရပ္/ေက်းအမႈေဆာင္ ဦးဟန္မင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ရပ္ကြက္ေနမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ဦးသိန္းလြင္ကမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ဦးဝင္းႏုိင္ က ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကုိေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ားကအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုိးဆန္း