ကနီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နတ္ႀကီးေက်းရြာ၌ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ကနီ ဇန္နဝါရီ ၁၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္း မာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ နတ္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုနတ္ႀကီးေက်းရြာရပ္/ ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းခ်ဳိေနအိမ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားဆုိင္း ဘုတ္ကို အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက၊ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဦးစီး႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါတီဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား၄ဝခန္႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေနာက္တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အမ်ဳိး သမီးေရးရာမ်ားႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားအား ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း