ဒုံးက်ည္နည္းပညာအား လက္ေတြ႕ျပရန္ အီရန္ ျပင္ဆင္

အီရန္အစုိးရသည္ ပုိ္င္ဆုိင္ထားေသာ ဒုံးက်ည္နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အား လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အီရန္သမၼတ ႐ူဟာနီက ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ ၿဂိဳဟ္တုႏွစ္လုံးအား လႊတ္တင္မည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ ျခင္းသည္ အီရန္အေနျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ဒုံးက်ည္နည္းပညာအား လက္ေတြ႕ျပသရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက အီရန္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အီရန္အစုိးရသည္ ဖ်က္အားျပင္းလက္နက္မ်ားအား သယ္ေဆာင္ ႏုိင္သည့္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ဟု သြယ္၀ုိက္သည့္နည္းျဖင့္ ျပသလုိျခင္းလည္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။  

-Ref: AFP