ခရီးသြားစဥ္ အခက္အခဲၾကံဳေနသူကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေထာက္ပံ့ကူညီ

 

ေက်ာက္တံခါး ဇန္နဝါရီ ၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ခရီးသြားလာစဥ္ မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍ စရိတ္ျပတ္ေနေသာ မြန္ျပည္နယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ျဖစ္သူ ဦးစိုးဝင္း (၅၆ႏွစ္)သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးသို႔ လာေရာက္၍ တင္ျပအကူအညီ ေတာင္းခဲ့သျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူက လိုအပ္သည္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)