ဒဂံု(အေရွ႕) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားလက္ခံေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဥကၠ႒ဦးျမင့္ခိုင္ဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းပါတီဝင္မ်ား စိစစ္ ျခင္းႏွင့္ပါတီဝင္အသစ္မ်ားလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ယမန္ေန႔နံနက္ ၈နာရီခြဲက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားက အမွတ္(၅) ရပ္ ကြက္ႏွင့္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္တို႔သို႔ သြားေရာက္၍ အပိုင္အလိုက္၊လမ္း မ်ားအလိုက္အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ တစ္အိမ္ တက္တစ္အိမ္ဆင္းပါတီဝင္မ်ားအား ထိေတြ႕ကာ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား လက္ခံျခင္းကို ညေန ၄နာရီအထိ ပါတီဝင္အင္အား ၃ဝ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေက်ာ္စိုး (နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီမွ ဦးဝဏၰမ်ဳိး (နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးဝင္း ေက်ာ္တို႕လာေရာက္၍ အားေပး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)