စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ လပတ္ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

စစ္ကိုင္း၊ ဇန္နဝါရီ ။ ၇

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ေကာ္
မတီႏွင့္ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ား လစဥ္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ႔ေႀကာင္းသိရသည္။

အစည္းအေဝးကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး
ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေအာင္နိဳင္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဇယ်ာမင္း။ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိန္ခဲ၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚထားယုခိုင္၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းဥကၠဌမ်ား စုစုေပါင္း ၈၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကေႀကာင္းသိရသည္။

ေရွးဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေအာင္နိဳင္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဇယ်ာ
မင္းက အဖြင့္ႏွဳတ္ဆက္စကားေျပာႀကားခဲ႔ျပီး ပါတီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားပါတီဖြဲ႕စည္းထားရွိမွဳႏွင့္ ပါတီေအာင္နိဳင္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးစိန္ခဲက နိဳင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚထားယုခိုင္က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ နိဳင္ငံေရး လူမွဳေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ေႀကာင္း သိရသည္။

၄င္းေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္/ေက်းဥကၠဌမ်ားက သိရွိလို
သည္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ႀက
ေႀကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္- ႏွစ္ဦးအစ လပတ္ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို ရပ္/ေက်း ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ စုံညီစြာျဖင့္ အားတက္သေရာ
စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ေရာက္လာေႀကာင္း ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရ သည္။

သတင္း၊ မင္းတိုင္ပင္