ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ လႈိင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၁၁နာရီခြဲက ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္၊ အတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းေအး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးျမေသာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပါတီႏွင့္ ကင္းကြာေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ထိေတြ႕ရန္၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ံုးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားက မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္း ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္အုန္း(လိႈင္)