ေကာလင္းတြင္ ၿမိဳ႕မၿမိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္

 

06 January 2019

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ လင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မၿမိဳ႕ကုန္းသုဝဏၰရပ္ေန ဦးေက်ာ္လြင္ဦး ေနအိမ္တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၁၁နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾက့ံ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ေကာ လင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္လြင္ဦး(ေကာလင္း)