ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား တတိယအႀကိမ္လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး ဦးစီး၍ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းလူငယ္(သီဟ ေသြး)အဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ေလးခ႐ုိင္မွၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံု(ရန္ကုန္)၏ မီးသင့္အေဆာက္ အအုံအၿပီးသတ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ခြဲက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ေထာင္တလုတ္ရပ္ကြက္ရွိ အဆိုပါေဆး႐ံု တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ဦးစီး၍ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ေနလင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ေဒၚေအးေအး ျမင့္ႏွင့္ ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္ (လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ)၊ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္၊ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰမ်ဳိး(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)၊ ဦးမ်ဳိးဝင္း ေက်ာ္၊ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလႈိင္(ခ႐ိုင္လူငယ္ ေရးရာတာဝန္ခံ)၊တိုင္းလူငယ္(သီဟေသြး) အဖြဲ႕ဝင္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ုိင္မွ ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီေကာ္ မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ားကမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေဆာက္ အအုံအတြင္းရွိ အပ်က္အစီးမ်ားသယ္ ထုတ္ျခင္း၊အေဆာင္အတြင္းရွိ အခန္းမ်ား အား သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခန္းမ်ား အား ေရေဆးသန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိ ပါတီဝင္အင္အား ၂၅ဝျဖင့္ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာတင္တင္ဝင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္မ်ား၏ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ ရာသို႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕မွဴး စည္သူေဇာ္ ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ ၁ဝ ဦးက အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ ျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား အနီး ကပ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medical Cover) ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိမုိး(ဒဂုံအေရွ႕)