စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၆

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ သဂၤတုန္ရြာ ေက်းရြာရပ္/ေက်းပါတီဆုိင္းဘုတ္ တင္အခမ္းအနားအား ရပ္/ေက်း အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ ႏြယ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျပံဳး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအားစကား ဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။