ကစ္ေဘာက္ဆာသမား နာဆူကာ၀ါကုိ စကၠန္႕(၁၄၀)အတြင္း အႏုိင္ယူၿပီး ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၉ သန္း ရရွိခဲ့တဲ့ ေမ၀ဲလ္သာ

အေမရိကန္လယ္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ ေမ၀ယ္သာ သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ခဲ့သည့္ စိန္ေခၚပြဲ၌ ကစ္ေဘာက္ဆာ ခ်န္ပီယံ နာဆူကာ၀ါ အား ပထမအခ်ီ၌ပင္ အလဲထုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ညတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါပြဲစဥ္ကုိ သုံးခ်ီယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမအခ်ီ၌ပင္ နာဆူကာ၀ါ သည္ သုံးႀကိမ္အထိ လဲက်ခဲ့ၿပီး အ႐ႈံးေပးခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

နာဆူကာ၀ါ သည္ ေျခေထာက္အသုံးျပဳမႈတြင္ ထူးခၽြန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၿပိဳင္ပြဲသည္ ေမ၀ယ္သာ အားသာသည့္ လက္ေ၀ွ႕သီးသန္႔ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္၍ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ေမ၀ယ္သာ၏ လက္သီးထုိးအားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိ၍ ပထမအခ်ီ၌ပင္ အလဲထုိးခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေမ၀ယ္သာ သည္ ယခုပြဲကုိ အႏုိင္ရခဲ့၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း ဆုေၾကးရခဲ့သည္။

-Ref: Daily Mail