ဝက္လက္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင႕္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေမာက္ႀကိဳးေက်းရြာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ ပါတီ႐ံုးခြဲဖြင္႕လွစ္

 

ဝက္လက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာက္ႀကိဳး ေက်းရြာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ရပ္/ေက်း ပါတီ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ပြဲကို ယမန္ေန႕နံနက္ ၈ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲကို ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္မ်ဳိးၫြန္႔၊ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးခ်စ္သန္း၊ ဦးႏိုင္သန္းထြန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကဲႀကီး (ဝက္လက္)