ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးပါတီဥကၠဌႏွင့္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု

 

၂၇-၁၂-၂၀၁၈

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းနွင့္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးတို႔သည္ ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ (၀၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္က ေရႊဘိုခရိုင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိွနိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ခရိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းဝင္းထြန္း၊ ေရႊဘိုခရိုင္ပါတီဥကၠဌ
ဦးစိုးေအး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ