နတ္ေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ့ေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

နတ္ေမာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲမွစတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လတ္မိုး၊ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚေအးမာၾကဴ၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးသန္းျပံဳးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါ တီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မ တီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ျပည္ခိုင္ ၿဖဳိးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး မ်ားအစည္းအေဝးမွ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရးရာဌာနအလိုက္ မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေဆြး ေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါတီေအာင္ ႏိုင္ေရးစည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ရာပါတီ တြင္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အတြင္း ေရးမွဴးကမွာၾကားခဲ့သည္။ ဦးသန္း ျပံဳးကဘ႑ာေရးကိစၥဆိုင္ရာ ရွင္း လင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္တို႔က မိမိတို႔နယ္ေျမအလိုက္ လက္ရိွအေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိေဆြး ေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထြန္းမီွ(နတ္ေမာက္)