ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ႏွင့္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု

 

ဟသၤာတ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ ျမင့္ႏွင့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အလုိက္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ေဒါက္တာေဌးဝင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဝင္း ႏုိင္၊ ဦးေအာင္ဝင္းေဆြ၊ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လႈိင္၊ ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္က ပါတီတြင္းစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရး ရာေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္တာဝန္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အမ်ဳိး သမီးေရးရာညီလာခံမ်ားက်င္းပႏုိင္မႈႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ၊ အလုပ္ သမားေရးရာညီလာခံ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးေကာ္မတီမွဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒါက္တာ ေဌးဝင္းက ပါတီဝင္မ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူ အတြက္လိုအပ္ေသာအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးအဆက္ မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ႀကီး ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန၊ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒က ဗဟိုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီတို႔၏ ခ်မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုရွင္းလင္းၿပီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္သို႔ အလွဴ ေငြမ်ားေပးအပ္သည္။

ထို႔ေနာက္တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔က ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပေဆြး ေႏြးၾကရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္ လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်စ္ ဝင္းေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး ေဆးဝါး ကုသမႈအလွဴေငြႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။