ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းမွ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာစန္းစန္း ႏြယ္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔က ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ စိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီအတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္း ႏြယ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံႀကီး ျပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း ပြဲၿပီးမီးေသ မျဖစ္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ က်စ္ လ်စ္ခိုင္မာသည့္ အမ်ဳိးသမီးထုကိုစုဖြဲ႕ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ လူငယ္ထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးထုမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕စည္း႐ံုးသြားၾကဖို႕လိုေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ က ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးရပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္သြား ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို က်စ္လ်စ္ခိုင္မာသည့္ပါတီျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႊာေပါင္းစံုမွ ပါတီဝင္မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး က်စ္လ်စ္ခိုင္မာသည့္ပါတီျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ ညီလာခံမွျပန္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခ႐ုိင္ တိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားစုေပါင္း၍ ပါတီဝင္မ်ား တိုးတက္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးထုအင္အားျဖင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႕ တိုက္တြန္းပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)