အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

အိမ္မဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီအစည္းအေဝး ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးဇြဲမာန္လြင္ကဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ တာဝန္ခံမ်ားက နယ္ေျမအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသတင္းႏွင့္မီဒီယာကိစၥ ရပ္မ်ားကို တာဝန္ခံဦးေက်ာ္သူရဦး ကလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဒၚေမနဒီႏွင္းက လည္းေကာင္း အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးကိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ၁၂ဦး၊ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္သုံးဦးတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နံနက္၁၁နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္သူရဦး(အိမ္မဲ)