ၾကည္႕ျမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအာက္႐ံုရပ္ကြက္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေအာက္႐ံုရပ္ကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆးခန္းတြင္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးကုသေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကို ေဒါက္တာစိုးမင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿဖိဳးေစတနာနယ္လွည့္အခမဲ့ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚအိအိလိႈင္၊ ေကာ္မတီဝင္ေဒၚစန္း စန္းဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ ၁၅ဝ ခန္႕အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)