ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား မန္သဲအုပ္စုသို႔သြားေရာက္

 

မန္သဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံဦးခင္ေမာင္ ထြန္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ဦးေမာင္ေရႊ၊ ဦးဆန္းဝင္းတို႕သည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၁နာရီမွစ၍ မန္သဲ ေက်းရြာအုပ္စု ေပါက္ကုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌လႊတ္ေတာ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြး ေႏြးၾကသည္။

အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕ အၾကံဳရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားကို ေဆြး ေႏြးပြဲသုိ႔ ေပါက္ကုန္းေက်းရြာမွ လူထုအင္အား ၇ဝ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံဦးခင္ေမာင္ထြန္းက တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ ေဒသအလုိက္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပုံမ်ားအား ရွင္း လင္းတင္ျပေဆြးေႏြးသြားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးဦးေဇာ္ဝင္းက ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားကို ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ေအာင္ျမင္ စြာရပ္နားၾကၿပီး တာပန္ေက်းရြာ သို႕ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

မန္သဲအုပ္စု တာပန္ေက်းရြာ တြင္လည္းခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကၿပီး မြန္းလြဲ၃နာရီခြဲတြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာရပ္ နားၿပီး ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)