အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ လာဘ္ထိုးမႈျဖင့္ စီးပြားေရးသမား တေယာက္ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္

အီရန္ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ေရး အျမန္စစ္ေဆးတဲ့ တရား႐ံုးက စီးပြားေရးသမား တေယာက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေသဒဏ္ စီရင္လိုက္ပါတယ္။

ဟာမီဒေရဇာ ဘာေကရီ ဒါမာနီကို လာဘ္ထိုးမႈ လိမ္လည္မႈေတြ အပါအဝင္  “အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ျဖန္႕ျဖဴးမႈ” နဲ႔ စြဲခ်က္ေတြအတြက္ အစၥလာမစ္ ဥပေဒေတြအရ စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္တာလို႔ အစိုးရ႐ုပ္သံက ေျပာပါတယ္။

သူ႔အတြက္ ေသဒဏ္ကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဒီလထဲမွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အီရန္မွာ အျမတ္ႀကီးစားမႈနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကအၿပီး ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လူေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အေမရိကန္က အီရန္အေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈ ျပန္က်င့္သံုးအၿပီးမွာ ႏုိင္ငံျခား ရန္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးစစ္ပြဲကို ခုခံဖို႔ ျမန္ဆန္မွ်တမႈ ရွိရွိ အေရးယူႏိုင္ေရး အီရန္ေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာ အလီခါေမးနီက ေဆာ္ၾသခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ၾသဂုတ္လမွာ အစၥလာမစ္ေတာ္လွန္ေရး တရား႐ံုးသစ္ေတြကို တည္ေထာင္ခဲ့့ပါတယ္။

ဒီတရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ေသဒဏ္ကလြဲလို႔ တျခားစီရင္ခ်က္ေတြအတြက္ အယူခံမဝင္ႏုိင္ပါဘူး။

DVB