ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေမွာ္ဘီျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁

ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတာဝန္ခံဦးခင္ရီရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကိုဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္နံနက္(၉:၃၀)နာရီကေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီရံုးတြင္က်င္းပသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီဥကၠဌဦးတင္ယုႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌဦးခင္ေမာင္စိုးမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္အသင္းဘဝကတည္းကစျပီးအမ်ိဴ းသားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကျပီးယခုအခါပါတီအျဖစ္ျဖင့္ျပည္သူ႕အက်ိဴ းကိုဆက္လက္သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းပါတီသည္ယခုအခါျပိဳင္ဘက္ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ေနရေသာ္လည္းျပည္သူ႕အက်ိဴ းကိုဆက္လက္သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရင္း၂၀၂၀ ပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ခြန္အားအျပည့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၾကေစျခင္ေၾကာင္းပါတီဝင္မ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းထို႕ျပင္ယေန႕ေခတ္အေျခအေနမ်ားကိုျပည္သူမ်ားသိရွိဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းျပည္သူလူထုထံအေရာက္သြားၾကဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္မွပါတီစည္းရံုးေရးက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရးႏွင့္အမ်ိဴ းသမီးပါတီဝင္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတာဝန္ခံဦးခင္ရီမွပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္၂၀၂၀ပါတီေအာင္နိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေျပာၾကားရာတြင္ယေန႕တက္ေရာက္လာသည့္ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ျမိဳ႕နယ္တိုင္းခရိုင္ဗဟိုအဆင့္အထိရိုးသားစြာမွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုေၾကာင္းပါတီဝင္တိုင္းသည္ပါတီေအာင္နိုင္ေရးကိုတန္းတူေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ပါတီဝင္မ်ားစည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ပါတီေအာင္နိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကေစျခင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီးေရွ႕လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍တက္ေရာက္လာသည့္ပါတီဝင္မ်ားကိုယ္စားေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးလွဦးမွေရြးေကာက္ပြဲသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပသည္။
ထို႕ေနာက္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)