ထရန္႔၏ နယ္စပ္နံရံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိတ္သိမ္း

အေမရိကန္−မကၠဆီကို နယ္စပ္တံတိုင္းကာရံေနေသာ လုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Carlos Garcia Rawlins / REUTERS)

 

မကၠဆီကိုနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ နံရံတစ္ခုတည္ ေဆာက္ေရး လႊတ္ေတာ္က ကန္ ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံ ခြင့္ျပဳေပးရန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္အတြင္း အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕ သည္ စေနေန႔ နံနက္က တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္္။

ေသာၾကာေန႔က ဘ႑ာေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရယူရန္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္ မတိုင္မီ အစိုးရအဖြဲ႕ပိတ္သိမ္းမႈ အဆံုးသတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရွာေဖြရန္သီတင္းပတ္ ကုန္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ကတိျပဳ ထားသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပက္ဘေလကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ ကာလတိုရန္ပံုေငြ သေဘာတူညီမႈ တြင္ နယ္စပ္ နံရံအတြက္ ကန္ေဒၚလာငါးဘီလီ ယံပါဝင္မႈ မရွိခဲ့သျဖင့္ ထရန္႔က သေဘာတူရန္ ျငင္းဆိုၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္းမႈထြက္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္ သည္္။

ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က ဒီမိုကရက္တို႔ လႊဲေျပာင္းမႀကီးစိုးမီက ရီပက္ဘေလကန္တို႔ လူမ်ားစုေန ရာရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ကန္ေဒၚလာ ငါး ဘီလီယံပါဝင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပိတ္မိေနကာ ေသာၾကာေန႔ ညဥ့္သန္း ေခါင္က အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းပိတ္သိမ္းမႈ စတင္ခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔သည္ လာမည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ အထိ ရန္ပံုေငြ ရထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဌာန၊ တရားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတို႔ အပါအဝင္ အျခားဌာနမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳမႈသည္ ေသာၾကာေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္က သက္တမ္းကုန္ခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္ဥယ်ာဥ္မ်ား ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ားရွိ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဖက္ ဒရယ္ အလုပ္သမား ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ယင္းအျငင္းပြားမႈ မေျဖရွင္းႏိုင္မီအထိ လစာမရဘဲ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္လူ ၃၈၀,၀၀၀ ယာယီ အနားေပးခံရမည္ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ နယ္စပ္ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား၊ စာပို႔ျခင္းႏွင့္ ေလဆိပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပိတ္သိမ္းရမႈ အဆံုးသတ္ေရး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး သည္ ထရန္႔၏အဖြဲ႕ႏွင့္ ရီပက္ဘေလကန္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ သေဘာတူညီမႈကို အတည္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

—Ref:Reuters