ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ဧရာဝတီ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတိုင္းပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္တို႔က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္ေျမ တာဝန္ခြဲေဝထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသီးသီးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို သို႔တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္တို႔က နယ္ေျမ ေဒသအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနရာေဒသ အသီးသီး၏ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္၍ ဗဟိုမွခ်မွတ္ေပးထားေသာ လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ျပမွာ ၾကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးသို႔ တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇ဝ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။