ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားေတြ႕ဆံု

 

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ က ဖ်ာပံုခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕နယ္ ပင္လယ္ဘက္ျခမ္းရွိ အမာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေနာက္မီး၊ အေရွ႕ဖ်ား၊ ဆိပ္မ၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ဘဝသစ္၊ ၾကက္ဖေမြးေဇာင္းေက်းရြာမ်ားရွိရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲ၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊အရန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ဦးစိုးႏိုင္က ပါတီဝင္အင္အား အစစ္ အမွန္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီကတ္ ျပားမ်ားထုတ္ေပးေရး၊ ရပ္/ေက်းအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ခိုင္မာေအာင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ ပါတီအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္တို႔အား ရွင္းလင္းမွာ ၾကားသည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ တြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲအား ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊အရန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္က ပါတီစည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းမွာၾကား သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲ တြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

P.T.O