ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသို႔ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ စာေရးကိရိယာမ်ားလွဴဒါန္း

 

ငါန္းဇြန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္း ၿခံခ႐ိုင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ကုလေက်း ရြာရွိမဂၤလာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မဂၤလာရာမ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသို႔ ယမန္ေန႔ က ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ စာေရးကိရိယာမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ လွဴဒါန္းေသာ စာအုပ္ ၂၆ ဒါဇင္ေက်ာ္အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးေက်ာ္ ဇင္ဝင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္းတို႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ မဂၤလာရာမ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ မ်ားကလက္ခံရယူခဲ့သည္။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကုလေက်းရြာ ရွိ မဂၤလာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ မဂၤလာရာမဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းအား မဂၤလာရာမေက်ာင္းတိုက္ ဆရာ ေတာ္ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵ ဦးေဆာင္ဖြင့္ လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ ၃ဝဝ ပညာသင္ၾကားေန ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)