ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ေဘာလခဲ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ရပ္ေက်းလူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုသည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးရယ္က ရပ္ေက်းလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး အမွာစကားေျပာၾကားသြား သည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းလူငယ္မ်ားအား လူငယ္ေရးရာဖြဲ႕စည္းမႈတာဝန္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ကာ လူငယ္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္အား အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီးသီး ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားသြားသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလခဲခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးယုလြင္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအသီးသီးမွ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္ (ခ်ိကယ္သူ)