ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၄/၂ဝ၁၈)သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၄/၂ဝ၁၈) ကို ယခုလ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ(၁) ၌ က်င္းပသည္။ ေရွးဦးစြာ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဒုဥကၠ႒တို႔က တုိင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈအေျခအေနႏွင့္ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက လိုအပ္သည္မ်ား ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး အစည္း အေဝးကို ညေန၅နာရီခြဲတြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္း အေဝးကုိ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ တုိင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ဒုတိယဥကၠ႒ တို႔က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီတာဝန္ခံမ်ားက လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးသက္ႏိုင္ဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေန႔အစည္း အေဝးကို ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး မ်ား၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။