ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ ပုညကာရီဓမၼာ႐ုံတြင္ ခ႐ုိင္ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွဦးေဆာင္ေသာ ၿဖိဳးေစတနာ (အခမဲ့) နယ္လွည့္အေထြေထြေရာ ဂါေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္
ပုညကာရီဓမၼာ႐ုံတြင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ မ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္၍ အေနာက္တုိင္းေဆးဝါးျဖင့္ အခမဲ့ေဆးဝါး ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ကုိ နယ္လွည့္ေဆးကုသ ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးၾကည္စုိး ဦးေဆာင္ၿပီး ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ တာဝန္ခံဦးထြန္းထြန္းဦး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးစုိးသန္း ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရြာမအေနာက္ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္တင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ ေဆးဝါးကြၽမ္း က်င္သူမ်ားပါဝင္သည္။

အဆုိပါေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္စုိး၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ တာဝန္ခံဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ရြာမအေနာက္ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္တင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆးကုသမႈလာ ေရာက္ခံယူေနေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေဆးကု သရန္လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ညေန ၅ နာရီအထိ ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္သိန္း(လႈိင္သာယာ)