ကသာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ဝက္လက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ကသာၿမိဳ႕နယ္ ဘြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဦးေဇာ္ဝင္းေနအိမ္၌ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ အင္အား ၃၄ ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ကူးကာေက်းရြာအုပ္စု ဦးျမဦး ေနအိမ္၌ အင္အား ၄၃ ဦးျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ႐ံုး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဝင္ (ကသာခ႐ိုင္တာဝန္ခံ) ဦးေအာင္ကိုစံ၊ ကသာခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္း ေအာင္ဝင္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးစိန္ထြန္းႏွင့္ အလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

စိမ္းႏိုင္(ဝက္လက္)