မကၠဆီကုိနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္တံတုိင္းကာရန္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္မျပဳပါက အစုိးရယႏၱရားရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ထရမ့္ေျပာ

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

မကၠဆီကုိနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္တံတုိင္း ကာရံရန္ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က အေရးေပၚလုပ္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဘက္မွ လံုေလာက္ သည့္ ရန္ပံုေငြခ်မေပးလွ်င္ အစုိးရယႏၱရား လည္ပတ္မႈ ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ယမန္ေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္ ႐ံုးခန္းထဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားေရွ႕တြင္ပင္ သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားၾကား မေျပမလည္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ အနည္းစုအမတ္မ်ားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခ်က္ခ္စကမ္မာက သမၼတအေနျဖင့္ အစုိးရ ယႏၲရားရပ္ပစ္ခ်င္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလုိအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ မရပ္တန္႔ပစ္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ထိပ္တန္း ဒီမုိကရက္တစ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကယ္လီဖုိး နီးယားျပည္နယ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီပယ္လုိစီက နယ္စပ္တံတုိင္းကာရံရန္ကိစၥႏွင့္ အစုိးရယႏၱရား ရပ္ပစ္ရန္ မထုိက္တန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ လုိအပ္ သည့္ မဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပယ္လုိစီႏွင့္ သမၼတ ထရမ့္တုိ႔ၾကား အျငင္းပြားခဲ့ရာမွ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

_Ref: AFP