ဝင္ေငြအနည္းဆုံး လုပ္သားမ်ားကို လုပ္ခတုိးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတ ေၾကညာ

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအတြငး္ သီတင္းပတ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို လိုက္ေလ်ာတဲ့အေနနဲ႔ ဝင္ေငြအနညး္ဆံုး လုပ္သားေတြကို လုပ္ခတုိးျမႇင့္ေပးၿပီး ပင္စင္စားေတြကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးမယ္လိုိ႔ သမၼတမာခြန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတဝွမး္ အဆုိးရြားဆံုး မၿငိမ္သက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံကို ပထမဆံုးေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတ မာခြန္းက တည္ၿငိမ္႐ုိက်ိဳးစြာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း မာခြန္းဟာ လူခ်မ္းသာခြန္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းဖို႔နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႐ုပ္သိမး္ဖုိ႔ကိုေတာ့ ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရာမွ စတင္ခဲ့တဲ့ “အက်ႌဝါလႈပ္ရွားမႈ” ဆႏၵျပပြဲ စတုတၳသီတငး္ပတ္မွာပဲ သမၼတ မာခြန္းက အခုလို မိန္႔ခြနး္နဲ႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့တာပါ။

၂၀၁၉ က်ရင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခရသူေတြဟာ တလကို ယူ႐ုိေငြ ၁၀၀ တုိးျမႇင့္ရရိွမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မာခြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယူ႐ုိေငြ ၂,၀၀၀ ေအာက္ ပင္စင္စားေတြဟာလည္း ဒီႏွစ္ရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအခြန္ေငြ တုိးျမႇင့္မႈကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတ မာခြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

DVB