ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 ပန္းတေနာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ရပ္ေက်းပါတီေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားကို ယခုလ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ တက္ေရာက္ လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယကမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝင္းသိန္းႏွင့္ ဦးၿငိမ္းၿမိဳင္၊ ပန္းတ ေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းသန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္စုပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး (ပန္းတေနာ္)