ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အရြယ္စံုအလႊာစံု ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမႈအား ေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႕လိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ၂ဝ၂ဝ မွာ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္မႈရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ခံ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီက အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ ယေန႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာ ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား မွာၾကားရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ပါတီသည္ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုသည့္ပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရရွိရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္မွာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္ ေျမထိန္းနံရံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ မိသားစု ၁၅ ဦးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)