ေက်ာက္ဆည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းလပတ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ရပ္ေက်းလပတ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးသုိ႕ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဘ႑ာေရးမႈး ဦးသန္းထြန္း၊ တုိင္းေကာ္မတီဝင္ လူငယ္တာဝန္ခံ ေဒၚသီဂီ ၤေအာင္္၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးစုိးထြန္းနွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စည္းရုံးေရးနယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ား၊ ရပ္ေက်း ( 96 ) အုပ္စုမွ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီလူငယ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိ္ဳးသမီးမ်ား ( 80 ) ေက်ာ္ျဖင့္ (3.11.2018) တြင္ အစည္းအေဝးကုိ နံနက္ (9:00) အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရပါသည္။

ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားၿပီး ေက်ာက္ဆည္ နယ္ေျမတာဝန္ခံေဒၚသီဂီ ၤေအာင္ မွ 2020 ပါတီေအာင္နုိင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးစုိးထြန္းမွ 2018 ႏုိဝင္ဘာ ( 3 ) ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိၿမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နုိင္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမႈရွိ၍ ရပ္ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ အားလုံးက မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္အလုိက္ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းတုိ႔ကုိ ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး မဲရုံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကုိ ( 12:00 ) နာရီေက်ာ္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ကုိတင္ kse