ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ဆရာဝန္မ်ား ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအား အခမဲ႕က်န္းမာေရးေဆးကုသေပး

 

ေအာင္လံ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ လံၿမိဳ႕နယ္ ေရႊပန္းေတာအေျခစိုက္ ရိွ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ယေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အရန္ ေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ဝင္းတို႔ ဦးေဆာင္၍ ပါတီဝင္ဆရာဝန္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေဒါက္တာသန္းတင့္ ေအာင္(ပါရဂူ)၊ေဒါက္တာေနမ်ဳိးခိုင္ (ပါရဂူ)၊ေဒါက္တာ ေနမ်ဳိးေဇယ်ာ တို႔က ျပည္သူလူထု၂၃ဝဦးအား အခမဲ့ေဆးဝါး ကုသျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အခမဲ့က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းလြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါ တီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊပန္းေတာ ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လူမႈ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားက်န္းမာေရး ဆရာမႀကီး မ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကၿပီး အခမဲ့က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအား ယခုလ ၂၉ရက္တြင္ ဆက္လက္ကုသေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။